1. شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
  2. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ  2/12/99  می باشد.
  3. آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه تا  روز چهارشنبه مورخ۶/۱۲/۹۹   .
  4. آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۴:۰۰ روز  شنبه  مورخ ۱۶/۱۲/۹۹   
  5. آخرین مهلت تسلیم ضمانت نامه (فیزیکی) به کارفرما ساعت  14روز شنبه  مورخ  16/12/99     
  6. زمان برگزاری جلسه بازگشایی در ساعت ۹  روز  یکشنبه  مورخ ۱۷/۱۲/۹۹      

۷- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد، فرآیند انتخاب عامل توسعه و…. به شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان واقع در :  کرمان ، بلوار عباسپور(پارادیس) ، نبش میدان عاشورا ، مراجعه یا با شماره تلفن: ۳۱۲۷۲۰۴۴ – ۰۳۴تماس حاصل نمایند. سایت اینترنتی: www.krsme.ir

۸-مبلغ برآورد: پنج میلیارد ریال است که براساس دستورالعمل توسعه خوشه های کسب و کار سازمان  صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران محاسبه گردیده است.

۹- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال می باشد.

۱۰- مدت قرارداد: ۳۶ ماه

۱۱-  محل اجرای پروژه : استان کرمان

۱۲- شرایط شرکت کنندگان :

  • دارا بودن گواهینامه معتبر دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه های کسب وکار از مراجع مورد تائید سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ( گواهینامه های دریافتی حداکثر ۳ سال معتبر خواهد بود. در صورت انقضای تاریخ، نیاز به تایید دفتر خوشه های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می باشد.)
  • تعهد به اشتغال تمام وقت در پروژه حداقل به مدت سه سال ( محور کار ، عامل توسعه خوشه خواهد بود و عامل حق واگذاری آن را به دستیار و … ندارد)
  • داشتن تحصیلات مرتبط با توسعه کسب و کارها  از جمله: مدیریت ، اقتصاد ، مهندسی صنایع و رشته های مرتبط.
  • متقاضیان جهت دریافت فایل امکان سنجی توسعه خوشه کسب وکار ماشین آلات وقطعات صنعتی کرمان  و دستورالعمل توسعه خوشه های کسب و کار، به شرکت شهرک های صنعتی کرمان مراجعه یا با شماره ۰۳۴۳۱۲۷۲۰۴۴ تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *