شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در نظر دارد تعدادی قطعه زمین در شهرک صنعتی شماره۲ رفسنجان را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده ۲۰۰۰۰۰۱۲۷۵۰۰۰۰۰۱ بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ  انتشار: ۰۳/۰۵/۱۴۰۰                                                                               مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۸/۰۵/۱۴۰۰      ساعت ۱۲:۰۰

تاریخ بازدید: از تاریخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۰                           مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰

تاریخ  بازگشایی: ۱۹/۰۵/۱۴۰۰

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با شماره های های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سامانه www.setadiran.ir بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *