(تجدید مزایده)

شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در نظر دارد تعدادی قطعه زمین در شهرک صنعتی شماره۲ رفسنجان را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده ۲۰۰۰۰۰۱۲۷۵۰۰۰۰۰۲ بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ  انتشار: ۲۳/۰۵/۱۴۰۰                                                                               مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۵/۰۶/۱۴۰۰      ساعت ۱۲:۰۰

تاریخ بازدید: از تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۰                          مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱۵/۰۶/۱۴۰۰      ساعت ۱۳:۰۰

تاریخ  بازگشایی: ۱۶/۰۶/۱۴۰۰

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با شماره های های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سامانه www.setadiran.ir بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *