شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، از محل اعتبارات داخلی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصات در سامانه روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۶/۹۶ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۸/۰۶/۹۶.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۰/۰۶/۹۶.
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۱/۰۶/۹۶.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-  تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

شماره مناقصه شرح موضوع مناقصه محل اجرای پروژه برآورداولیه     (میلیون ریال) مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه

رتبه های مورد نیاز
۴۶۲د۹۶ احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره۲ سیرجان ۴۷۹۲ ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ریال حداقل پایه ۵ ساختمان
۴۶۳د۹۶ احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره۲ جیرفت ۴۹۵۵ ۲۴۸،۰۰۰،۰۰۰ریال حداقل پایه ۵ ساختمان

 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

 

مناقصات و مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-A+A
EnglishPersian