شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۳۰ می باشد.
  • –    مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۵.
  • –    مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۱۹.
  • –    زمان بازگشایی: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۰.
  • –    اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا- تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهمحل تامین اعتباربرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمین شرکت در مناقصهرتبه مورد نیاز
۴۸۰م۹۹تهیه مصالح و اجرای سیستم استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلابشهرک صنعتی شماره۱ سیرجان  عمرانی ملی- داخلی۲۸۵۶۲۱،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداق پایه ۵ آب یا تاسیسات
۴۹۱د۹۹زیرسازی بخشی از معابرشهرک صنعتی شماره۲ سیرجان  داخلی۲۸۸۶۴۱،۴۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداق پایه ۵ راه

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *