شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از محل اعتبارات جاری شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ ۱۵/۰۴/۹۸ می باشد.
  •  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۹۸.
  •  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۹۸.
  •  زمان بازگشایی: ساعت ۸:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۵/۹۸.
  •  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا- تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهنوع مناقصهبرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمینشرکت در مناقصهرتبه های مورد نیاز
۴۶۷د۹۸آماده سازی معابر و زیرسازی و آسفالت  نواحی صنعتی زیدآباد-پاریز-بلورد
دو مرحله ای۱۲۱۷۱۶۰۹،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ راه 
۴۶۶د۹۸(تجدید مناقصه)حفاری چاهشهرک صنعتی شماره۲ جیرفت
یک مرحله ای۶۳۲۱۳۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ریالتاییدیه صلاحیت حفاری 

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *