شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر داردپروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۲/۹۹ می باشد.
  •  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۰۳/۰۳/۹۹.
  •  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۹/۰۳/۹۹.
  •  زمان بازگشایی: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۰/۰۳/۹۹.
  •  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهمحل تامین اعتباربرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمین شرکت در مناقصهرتبه مورد نیاز
۴۸۰د۹۹استحصال آب کشاورزی از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلابشهرک صنعتی شماره۱ سیرجان  عمرانی ملی۱۲۰۰۰۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداق پایه ۵ آب
۴۸۱د۹۹زیرسازی و آسفالت ورودی و ترمیم نوار حفارینواحی صنعتی عنبرآباد، منوجان، رودبار جنوب و شهرک صنعتی کهنوج  داخلی۷۰۵۹۳۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداق پایه ۵ راه

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان    

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *