شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۶ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۹/۱۲/۹۶.
  • زمان بازگشایی مرحله اول: ساعت ۹:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۱۲/۹۶.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

شماره مناقصه شرح موضوع مناقصه محل اجرای پروژه محل تامین اعتبار برآورداولیه     (میلیون ریال) مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه

رتبه های مورد نیاز
۴۶۴ع۹۶ (تجدیدمناقصه) آماده سازی بخشی از راه دسترسی ناحیه صنعتی اختیارآباد عمرانی ۵۰۴۰ ۲۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ راه
۴۶۵ع۹۶ (تجدیدمناقصه) آماده سازی بخشی از راه دسترسی ناحیه صنعتی بهرمان عمرانی ۲۹۴۷ ۱۴۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ راه
۴۶۶ع۹۶ (تجدیدمناقصه) اجرای خط انتقال برق ۲۰ کیلوولت دومداره شهرک صنعتی شماره۲ جیرفت عمرانی ۸۶۷۶ ۴۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ نیرو
۴۶۳د۹۶ احداث کانال انتقال آب شهرک صنعتی شماره۲ سیرجان داخلی ۱۰۲۳۱ ۵۱۲،۰۰۰،۰۰۰ حداقل پایه ۵ آب یا ابنیه

 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *