شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی شماره۱ و ۲ سیرجان و ناحیه صنعتی اختیارآباد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی, با برآورد حدود ۱۲۲۵۱۹ میلیون ریال به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • سپرده شرکت در مناقصه:مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵.۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰ (پنج میلیارد و یکصد و پنجاه و یک میلیون ) ریال می باشد.
  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۵ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۰.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۳۱.
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۱.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا- تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴
    اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱
    اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *