شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و احداث بخشی از طرح تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره۲ کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی, با برآورد حدود ۲۵۶۷۷۰ میلیون ریال به  پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۹۰۳۶۰۰۰۰۰۰ (نه میلیارد و سی و شش میلیون ) ریال می باشد.
  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۰ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۰.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰.
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۰.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-  تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱                       دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *