شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و تکمیل فیبر نوری شهرکهای صنعتی انار و راور و ناحیه صنعتی ماهان به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۱۲۷۵۰۰۰۰۱۷ را از طریق برگزاری مناقصه عمومی, با برآورد حدود ۱۴۱۲۱ میلیون ریال به  پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۷۰۷۰۰۰۰۰۰ (هفتصد و هفت میلیون ) ریال می باشد.
  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۰ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۰.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۰.
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۰.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه   (پاکت الف)

کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-  تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱                       

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان    

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *