شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و احداث آشیانه آتش نشانی و ساختمان اداری ناحیه صنعتی اختیارآباد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲،۲۴۲،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیارد و دویست و چهل و دو میلیون ) ریال می باشد.
  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۲.
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۲.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه        (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-  تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱                       دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *