امام کاظم (ع ): افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفه به، الصلوه
بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است

پیامبر (ص ): الصلوه، معراج المؤمن
نماز، معراج مؤمن است

پیامبر (ص ): الصلوه نور المؤمن
نماز نور مؤمن است

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian