عنوان خدمت اصلی : اطلاع رسانی امور مرتبط با صنایع کوچک و متوسط در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی(شناسه خدمت: ۱۳۰۴۱۷۵۱۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

   حوزه صنایع کوچک ( آقای شهیدی )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۷ روز )

قوانین و مقررات

________________

مدارک و فرم های مورد نیاز

________________

استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

________________

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________