عنوان خدمت اصلی : برگزاری تورهای صنعتی و اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور ( شناسه خدمت : ۱۳۰۱۱۷۳۷۰۰۰ )

عنوان زیرخدمت : اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار به خارج از کشور ( شناسه خدمت : ۱۳۰۱۱۷۳۷۱۰۲ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

  حوزه صنایع کوچک ( آقای شریف آبادی )  شماره تماس :  ۳۱۲۷۲۰۷۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۳ ماه )

قوانین و مقررات

۱-مجری ترجیحا شخص حقوقی باشد.

۲-براساس مفاد اساسنامه شرکت ، مجری امکان انجام موضوع استعلام را داشته باشد.

۳-براساس آیین نامه بند (۱۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع مصوبه شماره ۲۳۵۳۷۶/ت۴۱۹۵۸ه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷،مجری مجوز های لازم را دارا باشد.

۴-مجوز های لازم از مراجع ذیربط(سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و…) به منظوربرگزاری تورهای صنعتی را دارا باشد.

۵-مجری ، دارای کد اقتصادی و شناسه ملی باشد.

۶-مجری ، بومی یا دارای دفترنمایندگی دراستان باشد.

۷-مجری ، سابقه کار در فعالیت مشابه موضوع استعلام را داشته باشد.

۸-مجری ، ترجیهاً دارای سابقه استقرار در مرکز خدمات فناوری کسب وکار باشد.

۹-کارکنان شرکت مجری , مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نباشد.

۱۰-اعلام برآورد قیمت توسط شرکت استانی اختیاری می باشد.

 

مدارک و فرم های مورد نیاز

________________

استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

________________

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________