عنوان خدمت اصلی : اعطای مشوقات به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۱۱۷۴۶۰)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

  حوزه برنامه ریزی ( خانم جباری )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۵۳

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۲ هفته  )

قوانین و مقررات

بند  ۱   فصل  د  دفترچه قرارداد  :

چنانچه طرف قرارداد برابر شرایط ذیل اقدام به بهره برداری پیش از موعد نماید ، هیأت مدیره مجاز است تا سقف ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد را از آخرین سفته ها ی سر رسید نشده مسترد نماید :

  • ارائه پایان کار ساخت و ساز و مجوز پروانه بهره برداری منطبق بر جواز تأسیس صادره از مراجع ذیصلاح
  • پرداخت اقساط در سر رسیدهای تعیین شده هنگام تنظیم قرارداد
  • اعاده سفته ها در زمان سر رسید منوط به فعال بودن واحد تولیدی  می باشد ( تنظیم گزارش بازدید الزامی است ) .
  • تبدیل عرصه به سطح اشغال بر اساس مجوز احداث بنا.

تبصره ۱ : حداکثر مهلت اخذ پروانه بهره برداری در این ماده از تاریخ انعقاد قرارداد برای واحدهای تا ۲۰۰۰  متر مربع ۱۲ ماه و برای مازاد بر آن به ازای هر ۳۰۰  متر مربع یک ماه و تا سقف ۳۰ ماه می باشد.

تبصره ۲ : مجتمع های کارگاهی ، واحدهای صنفی ( توزیعی ، خدماتی و تجاری ) و زمین های زیر یک هزار متر مربع مشمول این مشوق  نمی شوند.

تبصره ۳ : واحدهائی که تا قبل از دریافت پروانه بهره برداری با دریافت پایانکار اقدام به تفکیک یا تجمیع اراضی موضوع قرارداد نمایند مشمول این مشوق نمی شوند.

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

در موارد خاص بر اساس نوع تولید و ظرفیت واحد صنعتی ، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان استعلام بعمل می آید.

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک (در شهرک های دارای شرکت خدماتی)

 

هزینه دریافت خدمت

رایگان

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
  • اعاده سفته ها در چه زمانی صورت می پذیرد ؟

پس از تایید هیات مدیره ، در زمان سر رسید هر سفته در صورت فعال بودن واحد صنعتی ، سفته مربوطه به طرف قرارداد مسترد می گردد

 

  • آیا به مبلغ قرارداد تخفیف داده می شود ؟

در صورتیکه طرف قرارداد پیش از خاتمه اقساط موفق به دریافت پروانه بهر ه برداری از سازمان صنایع و معادن گردد مشروط بر اینکه  ۳۵%  زمین را به زیر بنا اختصاص داده باشد با تشخیص هیأت مدیره استان از پرداخت بخشی از اقساط معاف می شود.

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت