بازدید معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از غرفه نظام مبادلات ‍پیمانکاری فرعی کشور در نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان مصاحب معاون صنایع کوچک ضمن بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی کرمان در غرفه نظام پیمانکاری فرعی شرکت شهرک های صنعتی ایران حضور بافت و از نزدیک با اعضای نظام پیمانکاری فرعی کشور دیدار و گفت و گو کرد.
مصاحب در ادامه بازدید از نمایشگاه در غرفه صنایع بزرگ کرمان همچون شرکت صنایع ملی مس ایران و شرکت گل گهر حضور یافت و در راستای توسعه نظام پیمانکاری فرعی و لزوم واگذاری نیاز ها به صنایع داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور با مدیران آنها گفت و گو کرد.

اخبار و رویدادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian