جھت بررسی مشکلات واحدھای صنعتی در راستای تحقق اھداف اعلام شده توسط مقام معظم رھبری 

معاون فنی شرکت شھرکھای صنعتی کرمان از برگزاری جلسھ با ھیات مدیره شرکت خدماتی در راستای تحقق اھداف 

ابلاغی مقام معظم رھبری خبر داد.

بھ گزارش روابط عمومی شرکت شھرکھای صنعتی استان کرمان، حسین معاذالھی گفت: با توجھ بھ نامگذاری سال جاری 

از سوی مقام معظم رھبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و برنامھ ریزی ھای بعمل آمده جھت تحقق اھداف 

تعیین شده، جلسھ ای با حضور فرماندار محترم شھرستان رفسنجان، اعضاء ھیات مدیره و مدیر عامل شرکت خدماتی و 

جمعی از صنعتگران شھرک صنعتی شماره یک رفسنجان برگزار گردید.

وی در ادامھ افزود: در این جلسھ درخصوص بررسی مشکلات و راھکارھای پیشنھادی جھت رفع موانع و رونق تولید و 

اشتغال واحد ھای صنعتی بحث و تبادل نظر گردید ھمچنین تفاھم نامھ فی مابین یکی از واحد ھای صنعتی با فرمانداری 

شھرستان بعنوان سرمایھ گذار و معین کارگروه تولید و اشتغال در تعدادی از روستاھای شھرستان بھ امضاء طرفین رسید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *