عنوان خدمت اصلی : مجوز احداث واحدها در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۲۹۰۰۰ )

      عنوان زیر خدمت : تمدید مجوز احداث بنا در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۲۹۱۰۱ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه فنی ( آقای صباح )   شماره تماس :   ۳۱۲۷۲۰۲۱

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۱۰ روز  )

قوانین و مقررات

بند  ۱   فصل  د  دفترچه قرارداد  :

رعایت ضوابط ساخت و ساز و نداشتن تخلف احتمالی

جهت تمدید مجوز احداث بنا ارائه تمدید نامه قرارداد نظارت مهندس ناظر و تمدید بیمه نامه ضروری است.

 

استعلام های مورد نیاز

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک (در شهرک های دارای شرکت خدماتی)

تمدید قرارداد نظارت مهندس ناظر در دفاتر مهندسی اخذ بیمه نامه ساختمان

هزینه دریافت خدمت

پرداخت بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی)     

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    __________________