عنوان خدمت اصلی : شناسائی ، راهبری و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار(شناسه خدمت:۱۳۰۱۱۷۴۳۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

  حوزه صنایع کوچک ( خانم جمالی زاده )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۴۴

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  بر حسب مدت زمان پروژه )

قوانین و مقررات

افرادی می توانند بعنوان مجری پروژه های خوشه های کسب و کار انتخاب شوند که دوره آموزش تربیت عاملین توسعه خوشه های صنعتی کشور ( CDA ) را گذرانده و دارای گواهی مورد تایید سازمان باشند .

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
  • آیا امکان افزایش مدت زمان قرارداد یا مبلغ قرارداد در حین انجام پروژه وجود دارد ؟      

بله 

 

  • میزان ضمانت نامه حسن انجام کار یا ضمانت نامه پیش پرداخت چقدر بوده و نحوه تمدید ضمانت نامه ها چگونه است ؟

میزان ضمانت نامه ها بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی تعیین و بر اساس تاریخ قرارداد و تایید معاونت مربوطه قابل تمدید بوده و توسط شرکت به بانک مربوطه ارائه می گردد .

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________