عنوان خدمت اصلی : شناسائی ، راهبری و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار(شناسه خدمت:۱۳۰۱۱۷۴۳۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

  حوزه صنایع کوچک ( خانم جمالی زاده )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۴۴

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  مدت زمان انجام پروژه  )

قوانین و مقررات

افرادی می توانند بعنوان مجری پروژه های خوشه های کسب و کار انتخاب شوند که دوره آموزش تربیت عاملین توسعه خوشه های صنعتی کشور ( CDA ) را گذرانده و دارای گواهی مورد تایید سازمان باشند .

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز
هزینه دریافت خدمت
پاسخ به سوالات متداول این خدمت
مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت