عنوان خدمت اصلی : صدور مجوز حق بهره برداری از زمین ، اعیانی و تأسیسات شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تحویل زمین( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۲۶۰۰۰)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

  حوزه برنامه ریزی ( خانم جباری )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۵۳

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۲ هفته  )

قوانین و مقررات

___________________

 

استعلام های مورد نیاز

در موارد خاص بر اساس نوع تولید و ظرفیت واحد صنعتی ، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان استعلام بعمل می آید.

هزینه دریافت خدمت
پاسخ به سوالات متداول این خدمت
  •  نحوه انتخاب زمین جهت واگذاری چگونه است ؟

بر اساس نوع تولید و متراژ مورد درخواست ، اراضی مناسب در زون بندی مربوطه مشخص و به متقاضی معرفی می گردد و متقاضی پس از بازدید از اراضی ، زمین مورد نظر را انتخاب می کند .

 

  •  چه صنایعی می توانند در شهرکها مستقر شوند ؟

در شهرکهای عمومی تقریبا تمامی رشته ها ی صنعتی می توانند مستقر شوند ولی در شهرکهای تخصصی فقط رشته های خاص . ( مانند صنایع چرم سازی در شهرک صنعتی چرم شهر )

 

  •  موضوع قرارداد منعقده با متقاضی دریافت زمین در شهرک های صنعتی چیست ؟

هر متقاضی به تناسب وسعت و موقعیت زمینی که به او تخصیص می یابد باید  سهمی از هزینه های ساخت و ساز شهرک صنعتی را بپردازد این سهم را بهای حق بهره برداری ( انتفاع ) ا ز تأسیسات و امکانات می نامند. بهای حق بهره برداری بصورت نقد و اقساط دریافت می شود. بنابراین موضوع قرارداد صرفاٌ در رابطه با حق بهره برداری است . بمنظور کمک به متقاضی بهای زمین تخصیصی پس از به بهره برداری رسیدن واحد صنعتی از او جداگانه دریافت می شود.

 

  •  آیا کارگاه های پیش ساخته نیز در شهرک های صنعتی احداث می شوند ؟

بمنظور کمک به راه اندازی واحدهای بسیار کوچک در برخی از شهرک ها ، کارگاه هایی با مساحت های محدود احداث و با توجه به محل احداث ، نوع و طراحی آن ، قیمت کارگاه ها متفاوت بوده و بصورت نقد و اقساط به متقاضیان واگذار می شوند.

 

  •  شهرک های صنعتی تحت پوشش سازمان تحت پوشش سازمان چه تفاوتهایی با دیگر شهرکها و نواحی صنعتی دارند؟

این شهرکهای صنعتی به تصویب هیأت دولت رسیده و تحت نظارت دولت می باشند و از مقررات و سیاستهای حمایتی دولت تابعیت می نمایند دفترچه های قرراداد تخصیص زمین درآنها در حکم اسناد رسمی می باشند شهرک های صنعتی مذکور در مواردی از حمایتهای مالی دولت نیز برخوردار می شوند.

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت