عنوان خدمت اصلی : صدور مجوز حق بهره برداری از زمین ، اعیانی و تأسیسات شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تحویل زمین( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۲۶۰۰۰)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

  حوزه برنامه ریزی ( خانم جباری )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۵۳

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۲ هفته  )

قوانین و مقررات

___________________

 

استعلام های مورد نیاز

در موارد خاص بر اساس نوع تولید و ظرفیت واحد صنعتی ، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان استعلام بعمل می آید.

هزینه دریافت خدمت
پاسخ به سوالات متداول این خدمت

نحوه انتخاب زمین جهت واگذاری چگونه است ؟

بر اساس نوع تولید و متراژ مورد درخواست ، اراضی مناسب در زون بندی مربوطه مشخص و به متقاضی معرفی می گردد و متقاضی پس از بازدید از اراضی ، زمین مورد نظر را انتخاب می کند .

 

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت