عنوان خدمت اصلی : مجوز شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۲۸۰۰۰ )

      عنوان زیر خدمت : صدور پروانه تأسیس شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۲۸۱۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه فنی ( خانم آذرنوش )   شماره تماس :  ۳۱۲۷۲۰۱۱

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۶ ماه )

قوانین و مقررات

اساسنامه سازمان:

تبصره ۵ بند الف ، ماده ۳ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران

استعلام های مورد نیاز
هزینه دریافت خدمت

__________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    __________________