آگهی مناقصات

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۱ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۱.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۱.
  • زمان بازگشایی: ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۱.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهمحل تامین اعتباربرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه

رتبه مورد نیاز
۵۲۶د۱۴۰۱ (تجدید مناقصه)تهیه مصالح و اجرای شبکه برق ۲۰کیلو ولتشهرک صنعتی شهربابک

 

داخلی۱۳۸۹۵۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ نیرو
۵۲۷د۱۴۰۱تهیه مصالح و اجرای شبکه برق ۲۰کیلو ولت و روشنایی معابر فاز جدیدشهرک صنعتی شماره۱ کرمانداخلی۱۱۵۳۷۵۷۷،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ راه
۵۲۸د۱۴۰۱تهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط و روشنایی معابرشهرک صنعتی شماره۲ سیرجان

 

داخلی۳۳۷۴۳ ۱،۶۸۸،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ نیرو

 

 روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان         

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *