شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۱.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱.
  • زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱.
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

شماره مناقصهشرح موضوع مناقصهمحل اجرای پروژهمحل تامین اعتباربرآورداولیه     (میلیون ریال)مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه

رتبه مورد نیاز
۵۴۸د۱۴۰۱ (تجدید مناقصه)تهیه مصالح و احداث واحدهای کارگاهیشهرک صنعتی رفسنجان۲

 

داخلی۶۶۱۶۸۳،۳۰۹،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ ابنیه
۵۴۴د۱۴۰۱ (تجدید مناقصه)تهیه مصالح و جدولگذاریشهرک صنعتی بمداخلی۱۶۳۸۸۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل پایه ۵ ابنیه
۵۴۹د۱۴۰۱ (تجدید مناقصه)تهیه مصالح و احداث ساختمان ایستگاه آتشنشانیشهرک صنعتی عنبرآبادداخلی۲۷۰۱۲۱،۳۵۱،۰۰۰،۰۰۰حداقل پایه ۵ ابنیه

 

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان    

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *