آمار صنایع کوچک استان

ردیف

عنوان شاخص

درصد

 
 

۱

نسبت تعداد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی استان به کل واحدهای به بهره برداری رسیده استان (درصد)

۴۲%

 

۲

نسبت تعداد واحدهای صنعتی کوچک به بهره برداری رسیده در استان به کل واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در استان (درصد)

۸۸%

 

۳

نسبت تعداد واحدهای کارگاهی به بهره برداری رسیده به واحدهای کارگاهی واگذار شده در سال ۱۳۹۰ (درصد)

_

 

۴

نسبت تعداد واحدهای صنعتی فعال شده در شهرکها و نواحی صنعتی به کل واحدهای غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی (درصد)

۲۴۳%

 

۵

نسبت تعداد واحدهای صنعتی راه اندازی مجدد در شهرکها و نواحی صنعتی به کل واحدهای غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی (درصد)

۲.۴%

 

۶

نسبت تعداد واحدهای متاثر(تعطیلی، کاهش تولید و کاهش پرسنل) به تعداد واحدهای غیر متاثر از هدفمندی یارانه ها (درصد)

۲.۵۰%

 

۷

نسبت تعداد واحدهای مجدد راه اندازی شده به تعداد واحدهای متاثر از هدفمندی یارانه ها (درصد)

۲۱.۰%

 

۸

نسبت میزان اشتغال ایجاد شده در شهرکها و نواحی صنعتی به کل میزان اشتغال صنعتی ایجاد شده در استان (درصد)

۲۱%

 

۹

نسبت میزان صادرات واحدهای صنعتی کوچک اسنان به کل میزان صادرات صنعتی استان (درصد)

۳%

 

۱۰

نسبت میزان ارزش افزوده صنایع کوچک اسنان به کل میزان ارزش افزوده در صنایع استان (درصد)

  

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *