ارائه جواز تاسیس از سازمان های صنعت،معدن وتجارت ،جهاد کشاورزی ، صنایع دستی استان و سایر دستگاه های ذیربط

* دریافت حق بهره برداری از اراضی وتاسیسات در شهرک ها ونواحی صنعتی به ۲ صورت انجام می شود:

-۱مناطق توسعه یافته: ۳۰ % مبلغ قرارداد نقد و مابقی طی اقساط (۱۲ قسط سه ماهه ) پس از عقد قرارداد

مناطق کمترتوسعه یافته :۱۵% مبلغ قرارداد نقد مابقی اقساط(۱۲ قسط سه ماهه ) پس از عقد قرارداد

-۲مناطق توسعه یافته: ۴۵ % مبلغ قرارداد نقد و مابقی طی اقساط (۱۲ قسط سه ماهه )پس ازیکسال تنفس

مناطق کمترتوسعه یافته:۳۰% مبلغ قرارداد نقد مابقی اقساط(۱۲ قسط سه ماهه ) پس ازیکسال تنفس

*از مبلغ نقدی شرکت های تعاونی ۱۰ درصد کسر و به اقساط انها اضافه می شود .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *