مطالعات ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی

قابل توجه کلیه واحدهای صنعتی

نظر به اینکه مطالعات ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی بزودی توسط مرکز تحقیقات علوم پزشکی در شهرک انجام خواهد شد، خواهشمند است همکاری مناسب با نمایندگان مرکز مبذول نمایید.

عدم همکاری موجب هدر رفتن هزینه های مطالعات و کاهش نتیجه های مثبت آن برای شما صنعتگران گرامی خواهد شد .

 

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

اطلاعیه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian