« آگهی فروش زمین »

 

  شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان با مجوز هیات مدیره در نظر دارد دو قطعه زمین مسکونی به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ انتشاراین آگهی تا ساعت ۱۲ ظهر روز ۹۴/۰۴/۱۴ جهت دریافت اسناد مزایده و دریافت جرئیات اراضی مذکور به آدرس بلوار شهید عباسپور – نبش میدان عاشورا – شرکت شهرکهای صنعتی کرمان اتاق شماره ۳۰۷ مراجعه نمایند. پاکات پیشنهادی بایستی تا ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۴/۲۴ به اتاق شماره ۳۰۷ تحویل گردد. تضمین شرکت در مزایده : ۱۰% مبلغ پیشنهادی

 

 جلسه بازگشایی پاکات راس ساعت ۱۳ روز ۹۴/۰۴/۲۴ در محل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان واقع در بلوار شهید عباسپور – جنب میدان عاشورا با حضور اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن تشکیل می گردد :

 

۱-     یک قطعه زمین به مساحت ۲۸۸ متر مربع با پلاک ثبتی ۲۹۴۱ فرعی از ۱۱ اصلی بخش ثبتی ۴ کرمان واقع در خیابان شهید همتی فر کوچه ۱۸ ، سند تک برگ ، شش دانگ ملک ، قیمت ۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

۲-     یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۱ متر مربع واقع در خیابان کمیل کوچه شماره ۲۲ ، قطعه نهم سمت چپ دارای ۱۷۷ متر مربع پروانه ،شش دانگ ملک ، قیمت ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

 

 

                                                                                               

 

                                           شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی کرمان        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *