شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد انجام پروژه های جدول ذیل را از محل اعتبارات عمرانی و از طریق برگزاری مناقصه بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از عموم شرکتها و پیمانکاران دارای رتبه بندی مجاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت میشود در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه با پرداخت بهای اسناد مربوطه به شماره حساب ۲۸۰۰۱۱۱۵۶۷۳۸۰۱۳  نزد بانک توسعه تعاون (به تفکیک)، از تاریخ ۱۷/۰۳/۹۵ لغایت ۲۳/۰۳/۹۵ به امور پیمان و رسیدگی این شرکت واقع در کرمان، بلوار شهید عباسپور(پارادیس)، میدان عاشورا مراجعه فرمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت اینترنتی شرکت www.iec.kr.ir و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۲۷۲۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۰۴/۹۵ به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی کرمان تحویل داده شود.

جلسه بازگشایی پیشنهادات واصله راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۰۳/۰۴/۹۵ برگزار می گردد.

 

شماره مناقصه شرح موضوع مناقصه محل اجرای پروژه نوع مناقصه برآورداولیه     (میلیون ریال) مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه

قیمت اسناد مناقصه رتبه های مورد نیاز
۴۲۶ع۹۴

(تجدید مناقصه)

آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی شماره۱ کرمان

(کیلومتر۲ جاده کرمان- جوپار)

دومرحله ای ۳۴۷۴ ۱۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ راه
۴۲۷ع۹۴ (تجدید مناقصه) آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی شماره۲ جیرفت

(جنب پایانه باربری)

دومرحله ای ۶۷۴۴ ۳۳۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ راه

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *