آئین نامه خدمات و امور اجرایی شهرکهای صنعتی موضوع بند ۶ قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران

ماده۱- آغاز بهره برداری از هر شهرک صنعتی و یا هر فاز عملیاتی از یک شهرک صنعتی موکول به ایجاد تاسیسات زیربنایی به میزان هفتاد و پنج درصد(۷۵%) می باشد.

ماده۲- هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرکهای صنعتی به بهره برداری رسیده به شرح زیر می باشد: 
الف: هزینه های خدماتی و نگهداری: عبارت است از هزینه های جاری عمومی شهرک صنعتی مانند مصرف آب و برق معابر و اماکن و تاسیسات عمومی، نگهداری معابر و ساختمان های عمومی و فضای سبز، تعمیرات ضروری، جمع آوری و حمل زباله غیر صنعتی، حفاظت و نظافت شهرک .

ب: هزینه های اختصاصی واحدها: عبارت است از هزینه های مصرف آب، تصفیه فاضلاب و موارد مشابه که توسط شرکت شهرکهای صنعتی تامین شده است.

ج- هزینه های نوسازی و بازسازی: عبارت است از هزینه های تعمیرات ، نوسازی و بازسازی ابنیه،معابر و تاسیسات زیربنائی شهرک صنعتی

ماده۳- تعرفه های هزینه های موضوع ماده۲ این آئین نامه برای هر شهرک صنعتی توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران بر اساس قیمت تمام شده تعیین می گردد.

ماده۴- صاحبان کلیه واحدهای مستقر در هر شهرک صنعتی موظفند نسبت به پرداخت هزینه های موضوع ماده ۲ آئین نامه ظرف مهلت مقرر مندرج در صورت حساب ارسالی اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت براساس مفاد قرارداد منعقد ه فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی و طرف قرارداد عمل خواهد شد.

تبصره: شرکت های شهرک صنعتی تابعه به تناسب زمین صنعتی واگذار نشده درهر شهرک صنعتی نسبت به تامین هزینه های موضوع ماده ۲ آئین نامه از محل منابع در اختیار (به جز بودجه عمرانی و یا سرمایه ای اصلی اولیه شهرک) اقدام نمایند.
ماده۵- شرکت شهرکهای صنعتی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا اداره خدمات وامور جاری هر شهرک صنعتی کلاً و یا بعضاً به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت و ترجیحاً به شرکت های خدماتی متشکل از صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی واگذار شود.
ماده۶- این آئین نامه در شش ماده و یک تبصره به استناد تفویض اختیار مورخ ۱۸/۰۵/۷۷ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران به رئیس مجمع عمومی در تاریخ ۲۲/۰۶/۷۷ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشند.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *