عنوان خدمت اصلی : ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، صنایع کوچک و متوسط و ذینفعان خوشه های کسب و کار   ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۴۵۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای دلفاردی )شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۲۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۳ ماه )

قوانین و مقررات
مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز
هزینه دریافت خدمت
پاسخ به سوالات متداول این خدمت
مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت