عنوان خدمت اصلی : مجوز احداث واحدها در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۲۹۰۰۰ )

      عنوان زیر خدمت : صدور مجوز احداث بنا در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۲۹۱۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه فنی ( آقای صباح )   شماره تماس :   ۳۱۲۷۲۰۲۱

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۱۰ روز  )

قوانین و مقررات

بند  ۱   فصل  د  دفترچه قرارداد  :

رعایت ضوابط ساخت و ساز و نداشتن تخلف احتمالی

آغاز هر گونه عملیات احداث ساختمان از جانب طرف قرارداد مستلزم دریافت مجوز احداث بنا ( پروانه ساختمان ) از سوی شرکت شهرکهای صنعتی می باشد و ارائه این مجوز منوط به معرفی مهندس ناظر دارای پروانه اشتغال بکار از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان و نیز ارائه نقشه های ساختمانی تایید شده توسط مهندس ناظر می باشد. بمنظور حفظ حریم چاه های آب شهرک هر گونه حفر چاه مورد نیاز توسط طرف قرارداد در داخل شهرک صنعتی منوط به تصویب هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان می باشد.

استعلام های مورد نیاز

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک (در شهرک های دارای شرکت خدماتی)

 

هزینه دریافت خدمت

الف : هزینه صدور پروانه ساختمان جهت طرح های با کاربری صنعتی رایگان می باشد .

ب : هزینه صدور پروانه ساختمان جهت طرح های با کاربری خدماتی بر اساس تعرفه دریافت می گردد .

پ : ضریب منطقه ای محاسبه قیمت پروانه ساختمان در هر شهرک متفاوت است و بصورت سالانه بازنگری می شود .

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    __________________