قانون تاسیس صندوق ضمانت صنایع کوچک

قانون تاسیس صندوق ضمانت صنایع کوچک

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه تأسیس صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک که با عنوان لایحه تأسیس صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و متوسط از سوی دولت به شماره ۲۵۵۵۴/۲۷۴۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۳ مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید, دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.

                                                                                              رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

 

شماره ۵۷۹۳۸

۱۵/۱۰/۱۳۸۳

وزارت صنایع و معادن

قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیستوچهارم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۸۳۲۵/۷۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است, به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.

                                                                                                        رییس جمهورـ سیدمحمد خاتمی

 

 

قوانین ومقررات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian